Veřejný pořádek

Muži z ubytovny v ulici Dómská na chodníku rozebírali staré elektromotory. Svou činností znečišťovali chodník a omezovali chodce. Strážníci jejich činnost ukončili a vyzvali muže k úklidu. Muži výzvy strážníků uposlechli.