Odtahy-info

Vozidla odtažená odtahovou službou TSM Litoměřice jsou odtahována na parkoviště v areálu TSM Litoměřice na adrese:
Technické služby města Litoměřice 
Technická 2335/1 
412 01 Litoměřice
mapa + GPS (50.5432461N, 14.1141772E)
Vozidlo si můžete vyzvednout po předložení dokladů k vozidlu na výše uvedené adrese v den odtažení vozidla.
Pro další informace a sjednání termínu k vyzvednutí vozidla volejte telefonní číslo:
474 470 360
Pokud nedojde k vyzvednutí vozidla v den provedení odtahu, bude vozidlo následující den vráceno na původní místo z něhož bylo vozidlo odtaženo.
Poplatek za odtažení vozidla činí 1500,- Kč a zpětný také 1500,- Kč.
Podezření z přestupku v provozu na pozemních komunikacích je možné řešit na místě při vydávání odtaženého vozidla se strážníky Městské policie. V případě zaneprázdnění hlídky je možno přestupek vyřešit na služebně MP Litoměřice v úředních hodinách do 14 dnů ode dne odtahu. Po 14 dnech je podezření na spáchání přestupku oznámeno Odboru dopravy a silničního hospodářství při MÚ Litoměřice.
Sankce na místě do 2000,-Kč.