Profil

Městská policie Litoměřice je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

znak-mpMěstská  Policie Litoměřice (MP) byla založena v roce 1991 a zřízena Vyhláškou města Litoměřice č.1/2003. První sídlo Městské POLICIE Litoměřice bylo na Mírovém náměstí, kde sídlila v nevyhovujících a neoperativních prostorech. Proto se následně přestěhovala do druhé budovy Městského úřadu v Pekařské ulici. I tyto prostory se postupem doby, nárůstem počtu strážníků a nutného technického zázemí ukázaly jako nevyhovující. MP se proto přestěhovala, do samostatné budovy v ulici Zahradnická, poblíž zimního stadiónu Kalich aréna.
Budova MP Litoměřice (Zahradnická)
Budova MP Litoměřice (Zahradnická 600/3)

Vzhledem k celkové rekonstrukci bývalého areálu nemocnice, jakož i dalším nárůstem početního stavu a rozšíření MP o kamerový systém se služebna MP na sklonku roku 2000 přestěhovala do nově vystavěné samostatné budovy, rovněž v ulici Zahradnická 600/3.

MP Litoměřice disponuje v současné době třemi služebními vozidly. Pro převoz nalezených a odchycených psů jsou vozidla MP vybavena tažným zařízením.

Služební auta MP Litoměřice
Služební vozidla MP Litoměřice

Strážníci mají na služebně k dispozici odchytové pomůcky na odchyt toulavých zvířat a přívěsný vozík se dvěma kotci pro umístění a transport odchycených zvířat. Na odchyt toulavých zvířat jsou určení strážníci proškoleni.

Přívěs
Přívěs

Operační středisko MP je vybaveno výpočetní technikou, na které se zpracovává agenda MP s denními úkoly a činností, dále pultem centrální ochrany (PCO), kde jsou střeženy objekty města. Řídícím pracovištěm kamerového systému (MKS). Další výbavou je spojovací a telekomunikační technika včetně tísňové linky 156.

Místnost operačního střediska
Místnost operačního střediska

Radiové spojení zajišťují digitální radiostanice MOTOROLA s vlastní uzavřenou frekvencí. Telefonní i radiový provoz je monitorován a zaznamenáván, včetně identifikace volajícího na linku 156.

K vybavení operačního střediska patří i další technické prostředky jako jsou videokamery, digitální fotoaparáty k zadokumentování událostí a přestupků. Halogenové svítilny a další technika. Prostory služebny jsou pod neustálou kontrolou kamerové techniky.

Serverovna
Serverovna
CCTV
CCTV