Opilý řidič odmítl dechovou zkoušku i odborné lékařské vyšetření

Dnes v ranních hodinách přijmulo Operační středisko městské policie Litoměřice telefonické oznámení  o  již asi hodinu zaparkovaném vozidle modré barvy v ulici Růžovka,  které má rozsvícená světla.  Dále oznamovateka uvedla, že  řidič sedí ve vozidle a má obavu o jeho zdraví.
Hlídka městské policie po příjezdu na místo zjistila, že na místě řidiče vozidla sedí muž, který spí. Muže se strážníkům podařilo probudit, poté byl vyzván dle § 12. odst. 2. písm. b) zákona 553/91 Sb. k prokázání totožnosti.  Osoba byla strážníky vyzvána k podání vysvětlení dle §11/1a zák. č. 553/1991 Sb. zda je v pořádku a nepotřebuje lékařské ošetření.  Tato osoba  odpověděla, že je v pořádku. Dle špatné artikulace řidiče a z jeho dechu strážníci pojali podezření na požití alkoholu. Z tohoto důvodu se strážníci dotázali řidiče, zda požil alkoholický nápoj.  Řidič toto podezření strážníkům potvrdil.  Hlídka městské policie dle  §2/d zák.č.553/1991 Sb. vyzvala řidiče se  slovy „Jménem zákona, Vás vyzýváme, aby jste s vozidlem nikam nejezdil“.  Nato řidič hlídce městské policie odpověděl, že nikam nepojede, že jen v autě odpočívá.
Hlídka  pojala podezření, že řidič nebude respektovat výzvy strážníků a rozhodla se dále monitorovat místo, kde bylo vozidlo zaparkováno.  Což se strážníkům následně potvrdilo.  Řidič se rozjel ulicí Daliborova, kde na křižovatce odbočil vpravo do ulice Hrubínova.  Na základě podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti silničního provozu se strážníci rozhodli řidiče zastavit za pomoci světelného a zvukového výstražného zařízení předepsaným způsobem.  Na místo byla přivolána   hlídka OO PČR Litoměřice, která  jmenovaného vyzvala k provedení orientační dechové zkoušce. Řidič se odmítl podrobit orientační dechové zkoušce i odbornému lékařskému vyšetření,  proto zde vzniklo podezření ze spáchání přestupku.
Tímto jednáním byl řidič podezřelý ze spáchání tří přestupků  dle §125c/1/c zák.č. 361/2000 Sb., kdy řídil vozidlo po požití alkoholického nápoje. Tím, že odmítl orientační dechovou zkoušku byl podezřelý ze spáchání přestupku dle §125c/1/d zák. č. 361/200 Sb. v rozporu s § 5 odst. 1 písm f) nebo g). Také zde vzniklo podezření ze spáchání přestupku neuposlechnutím výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci dle §5/1/a 251/2016 Sb.
Celá věc bude postoupena příslušnému správnímu orgánu MěÚ Litoměřice k dalšímu šetření.
Za odmítnutí dechové zkoušky může řidič ve správním řízení dostat  pokutu až 75 tisíc korun a zákaz činnosti až na tři roky.