Zadržení pohřešované osoby

Dnes  v odpoledních hodinách  bylo  na tísňovou linku  Městské policie Litoměřice telefonicky oznámeno, že se v ulici Havlíčkova, za hostincem V Limbu na nákladní rampě,  nachází hledaná nezletilá osoba. Na místo byla neprodleně vyslána motorizovaná hlídka Městské policie Litoměřice. Hlídka prověřila okolí hostince V Limbu a v ulici Nezvalova zaznamenala hledanou osobu, která odpovídala popisu a fotografii. Jakmile se hlídka pokusila mladíka zastavit, tak se dal ihned na útěk směrem k hornímu vlakovému nádraží. V ulici Nerudova pronásledovaný přeskočil  plot (zábradlí) a vnikl do kolejiště. Strážník městské policie se vydal za utíkající hledanou osobou do kolejiště a následně pokračoval v pronásledování přes vlakové nástupiště, ulicí Teplickou až do ulice Křižíkova, kde byl zastaven ve spolupráci s kolemjdoucím mužem. Na místě byla hledaná osoba vyzvána k prokázání totožnosti dle §12/2d zák.č. 553/1991Sb..  Během pronásledování byla několikrát použita zákonná výzva  „Jménem zákona stůj“, kterou jmenovaný neuposlechl a pokračoval v útěku. V čase 13:10 byly použity donucovací prostředky, konkrétně hmaty, chvaty a služební pouta (§18a bod 1 písm. c zák.č.553/1991 Sb.  Následně byla osoba předvedena na OOPČR  Litoměřice dle §13/2 zák.č. 553/1991 Sb.  Před předvedením na OOPČR byl jmenovaný podroben osobní prohlídce dle §14/3 zák.č.553/1991 Sb.  Policisté z OOPČR si hledanou osobu převzali v čase 13:18 hod. Během zákroku nedošlo ke zranění hledané osoby (lékařské ošetření nevyžadoval) a ani ke škodě na majetku. Průběh zákroku byl zaznamenán na osobní kameru AXON, kterou měl strážník připnutou na služebním stejnokroji.