Historie

Jak šel čas s Městskou policií Litoměřice.

Budova MP
Budova MP

Městská Policie začínala ve svých začátcích se strohým vybavením. Postupem doby se vybavení a zázemí strážníků změnilo.

Operační místnost
Operační místnost

Stěhování do nových prostor

Nová budova v ulici Zahradnická
Nová budova v ulici Zahradnická

Vozový park postupem času prošel také velkou obměnou.

Služební vozidlo
Služební vozidlo

Nedávná minulost

Současná budova MP Litoměřice v ulici Zahradnická
Budova MP Litoměřice v ulici Zahradnická
Současná místnost operačního střediska
Místnost operačního střediska