Městský kamerový systém (MKS)

znak-mp

Na konci roku 2000 byl v Litoměřicích vybudován a spuštěn Městský kamerový systém (MKS). V první etapě bylo osazeno a spuštěno 5 kamerových bodů (KB) v centru města. Systém byl v průběhu dalších let rozšiřován o nové kamerové body a modernizován. V současné době má celý systém MKS 50 kamerových bodů. Z celkového počtu KB je 23 otočných, 8 fixních, 15 fixních bezpečnostních a 4 otočné mobilní kamerové body (MKB).
Systém se dále skládá ze dvou serverových záznamových zařízení Geutebrück. Geutebrück GeViScope-16 je umístěn na služebně MP Litoměřice a Geutebrück RePorter-16 je umístěn v budově Kalich Arény (zimní stadion). Systém MKS je ovládán ze dvou nezávislých pracovišť. První pracoviště MKS je umístěno v místnosti Operačního střediska na služebně Městské policie Litoměřice v ulici Zahradnická. Druhé pracoviště, kde je obsluhována analogová část MKS je na služebně Obvodního oddělení Policie ČR Litoměřice v ulici Stránského. Kamerový systém je v nepřetržitém NON-STOP provozu včetně záznamu obrazu ze všech instalovaných KB. V roce 2010 proběhla celková digitalizace a modernizace systémového ovládacího pracoviště na služebně Městské policie. Systém byl dále rozšířen o mobilní kamerové body (MKB), které je možno přemístit do zájmových lokalit v řádu desítek minut. V současné době jsou do systému instalovány kamery ve vysokém rozlišení (HD). V roce 2017 byl MKS rozšířen o dva mobilní kamerové body. Kamerový systém je v rámci programu Prevence kriminality v souladu s udržiteností celého projektu průběžně modernizován. Zastaralá analogová technologie je postupně nahrazována IP technologií. Umístění kamer zde.