Nepovolený rybolov

Na základě oznámení byla v prostoru za čističkou odpadních vod provedena kontrola muže, který na místě chytal ryby. Bylo zjištěno, že muž loví ryby bez vydání úlovkového lístku. Muži byl na místě odebrán rybářský lístek, který bude s ostatní dokumentací předán příslušnému správnímu orgánu.