Řešení neplatiče pokut

Na základě již zveřejněných informací o řešení neplatičů pokut vůči Městu Litoměřice a to formou možného zabavování registračních značek, k tomuto kroku přistoupila i Městská policie Litoměřice a dne 4.5.2023 v poledních hodinách byl řešen za nezaplacené pokuty a dluh vůči Městu Litoměřice i první řidič v Litoměřicích.
Tento řidič byl seznámen s oprávněním ze strany Městské policie Litoměřice, s dluhem vůči městu a následným postupem, kdy tento řidič ihned uhradil na místě ,v tomto případě na  pokladně MÚ Litoměřice, dluh a vyhnul se tak uplatnění zákonných restrikcí.
Uvedený případ je prvním v následném uplatňování daného oprávnění a snižování počtu neplatičů pokut.