Černá skládka

Dne 30.4.2023 v 16:12 hodin bylo oznámeno  na Městskou policii Litoměřice, že v ulici Dukelská nějací lidé odkládají kusy nábytku ke kontejnerům na směsný odpad. Strážníci na místě zjistili, že dvě ženy odnášely kusy starého nábytku ke kontejnerům před vchodem č.p. 1855/12 v ulici Dukelská. Následně  byly ženy vyzvány dle §11/1 zák.č.553/1991 Sb. k podání vysvětlení a  dle §12/2b zák.č.553/1991Sb. k prokázání totožnosti. Strážníkům na místě sdělily, že se musely okamžitě vystěhovat z bytu, ve kterém byly v pronájmu a nevědí co s věcmi a starým nábytkem.  Hlídka na místě tyto ženy poučila, že nelze takto odkládat nábytek ke kontejnerům,  jinak vzniká podezření ze spáchání  přestupku dle §69 odst.2 zák.č.185/2001  Sb.  fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa. Strážníci budou podezření  ze spáchání  přestupku  oznamovat příslušnému správnímu orgánu.