Agresivní muž v Jiráskových sadech

Dnes v odpoledních hodinách bylo na služebnu Městské policie Litoměřice oznámeno, že v parku Jiráskovy sady sedí na lavičce agresivní muž, který vulgárně pokřikuje na děti. Strážníci okamžitě vyjeli na určené místo, kde muže odpovídajícímu popisu oznamovatele nalezli. Během  ověřování totožnosti, byl muž na strážníky agresivní. Na výzvu strážníka „Jménem zákona, ukončete své protiprávní jednání, nebo bude použito donucovacích prostředků!“  nereagoval. Následně muž skončil s pouty na rukou. Jednalo se o cizince, proto byla na místo  přivolána hlídka  Cizinecké policie z Ústí nad Labem, která si muže převzala. Všímavé občance velmi děkujeme za včasné oznámení, díky kterému se nic horšího nestalo.