Dopravní výchova a prevence kriminality

V dubnu se na služebně Městské policie Litoměřice uskutečnily besedy s žáky prvního stupně 7. ZŠ ulice Havlíčkova.  Vzhledem  k velkému počtu žáků (cca 60) byla prevence rozdělena do tří termínů.  Beseda byla zaměřena na bezpečnost při pohybu na pozemních komunikacích, základní pravidla chování na chodníku, na přechodech pro chodce, nebo bezpečné jízdě na kole. Také byl školákům vysvětlen postup při nálezu injekční stříkačky, nebo když spatří toulavého psa.  Dále byly děti seznámeny s kamerovým systémem města,  s výstrojí  a výzbrojí strážníků i odchytovými prostředky, včetně služebního vozidla.  Děti strážníkům předvedly velmi dobré znalosti, proto byly odměněny drobnými dárky.
Školáci se  rozloučili  básničkou a namalovanými obrázky, což bylo pro strážníky velikou odměnou.