Porucha limnigrafu (měřiče výšky hladiny řeky)

Zácharannářský člun Městské POLICIE Litoměřice byl opět spuštěn na vodu. Posádka člunu, strážníci MP a pracovník Povodí Labe provedli navýšení odečtové stupnice hladiny na pilíři mostu o jeden metr nad maximální výšku stávajícího měřidla  (9 m ). Měřidlo je důležité pro monitorování toku a hladinu bude možno odečítat ze břehu. Elektronický limnigraf se dne 3.6.2013 ve 21:00 hodin zasekl na hodnotě 680 cm.