Informace PK – omezení vstupu na Tyršův most

Dne 4.6.2013 ve 12:30 hodin dosáhla hladina řeky Labe výšky 800 cm.

Městská Policie Litoměřice žádá řidiče, aby respektovali zákazy vjezdu a nevjížděli s vozidly na Tyršův most. Na druhé straně mostu v Želeticích je komunikace zapalavená a není dále průjezdná. Pod vodou je také ulice Mlékojedská a není průjezdná.
Zákaz vstupu platí i pro pěší !!!!!!!!
Želetice jsou odpojeny od energií a Policie zde dohlíží na majetek, aby zabránila případnému nepovolanému vstupu a možnému rabování.
Žádáme, aby zákaz byl respektován, jak k vlastnímu bezpečí, tak i v zájmu práce všech složek IZS (Integrovaného záchranného systému)