Tisková zpráva PK a KŠ Města Litoměřice, 4.6.2013

Aktuální informace z povodňového  štábu

V Litoměřicích stále trvá předpoklad, že povodeň by měla dosáhnout o zhruba metr nižší hladiny, než v roce 2002. Jak zaznělo na krizovém štábu,  který v budově radnice zasedal dnes vpodvečer, voda bude v Litoměřicích kulminovat pravděpodobně dnes nad ránem, zhruba šest hodin poté, kdy dosáhne vrcholu na Mělníku.

I nadále zůstává v neomezeném provozu most generála Chábery, který je spojnicí pravého břehu Labe s levým nejen pro město Litoměřice, ale celý region. Konstruován byl tak, aby odolal povodni z roku 2002.

Lidé z postižených oblastí se již nyní mohou hlásit na Úřadu práce v Litoměřicích o dávky hmotné nouze.  Pracovníci úřadu jsou připraveni podávat aktuální informace o tom, kdo a v jaké výši na ně má nárok.

Materiální pomoc začíná již od zítřejšího dne shromažďovat v kostele sv. Ludmily v Litoměřicích Diecézní charita. Zájemci o nářadí, kolečka, gumáky a další materiál se mohou obracet prostřednictvím starostů obcí, případně úředníků obecních úřadů na Diecézní charitu, která se však chce vyhnout přerozdělování materiálů rovnou žadatelům. Není totiž možno na místě posoudit  jejich skutečnou potřebu.

K dispozici se hlásí na budoucí odklízení povodňových škod další a další dobrovolníci. Jejich kontakty jsou shromažďovány litoměřickým krizovým štábem. Pomoc například nabídlo litoměřické hokejové A mužstvo.

_______________________________________________________________________________

Tiskovou zprávu vydala 4. června 2013

Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice