Veřejná licitace – prodej stavebních pozemků

Dne 21.10.2015 v odpoledních hodinách došlo v prostorách MU Litoměřice na Mírovém nám. k veřejné licitaci a prodeji 7 stavebních pozemků v ul. Jasanová určených k individuální budoucí výstavbě rodinných domků. Z důvodu velkého zájmu o pozemky jakož i z důvodu určité finanční hotovosti skládané na místě, prováděla Městská Policie Litoměřice asitenci při této licitaci i z bezpečnostních důvodů.

Během celého úkonu nedošlo k žádnému narušení ani k jakémukoliv incidentu a všechny pozemky byly řádně prodány novým majitelům.

img2