Beseda v MŠ Beruška

Dne 20.10.2015, byla uskutečněna beseda v mateřské škole Beruška.
Beseda byla zaměřena na problematiku bezpečného chování dětí, jak v domácím (nebezpečné předměty – léky, rozpálená žehlička, elektrické zásuvky, čistící prostředky, mokrá podlaha, otevřená okna, aj.) tak i ve venkovním prostředí (rozbitá lahev, injekční stříkačka, plechovka aj.). Také se děti dověděli, jak správně přecházet silnici, co mají dělat, když se ztratí, jak si počínat, když se ocitnou doma sami a někdo zazvoní a dále byly seznámeny s činností MP Litoměřice (dohledem nad pořádkem a bezpečností ve městě, seznámeny byly s donucovacími prostředky ( obušek, pouta, střelná zbraň ) a vybavením strážníků jako jsou vysílačka, baterka, zastavovací kužele, apod.). Akce byla dle strážníka preventisty MP Litoměřice a učitelek Mateřské školy Beruška hodnocena velice kladně. Beseda přinesla dětem řadu ponaučení a přispěla  k vytvoření pozitivních vztahů mezi dětmi a strážníky.