Preventivní kontrola

V rámci výkonu hlídkové služby na „Cihelně“ v blízkosti Městského hřbitova zaznamenala hlídka pohyb dvou podezřelých mužů. Hlídka provedla kontrolu osob  včetně lustrace v evidencích PČR a bylo zjištěno, že se jedná o muže s bohatou trestnou minulostí. Hlídka na místě spolupracovala s hlídkou PČR. Po provedené kontrole byli muži propuštěni.