Doutnající koš

Hlídka strážníků v rámci obchůzkové služby zaznamenala doutnající odpadkový koš v ulici 5.května. Strážníci na místě provedli dohašení a zabránili tím vzplanutí koše. Ke škodě na majetku nedošlo.