Dětský den bez úrazů 2018

Dne 19.4.2018 jsme se v dopoledních hodinách zúčastnili na dětském dopravním hřišti v Jiráskových sadech dopravně preventivní akce určené pro děti z litoměřických základních škol. Akce s názvem „Dětský den bez úrazů“ byla určena pro školáky 2. tříd. Akce se zúčastnilo bezmála 300 dětí ze sedmi základních škol. Za slunečného počasí se dětem nejvíce líbily složky IZS. Spolu s ostatními, kteří na svých stanovištích předvedli ukázky své práce, se zde prezentovala i Městská policie Litoměřice. Strážníci předvedli ukázku své každodenní práce a také nově zakoupená elektro-kola. O elektro-kola byl všeobecný zájem nejen z řad dětí, ale také pedagogických pracovníků. Celá akce sklidila velký úspěch.