„POZOR NA ZLODĚJE“

V tomto měsíci probíhá u litoměřických nákupních center preventivní akce s názvem „Pozor na zloděje „“. Cílem akce je upozornění návštěvníků prodejen na nebezpečí krádeží osobních věcí při nákupech a snižování počtu těchto krádeží. Častým příkladem je krádež odložené kabelky z nákupního vozíku, kdy její majitel je mezitím zaměstnán výběrem zboží.
Preventista Městské  policie Litoměřice Robert Čelko a preventistka Policie ČR spolu upozorňují občany na možná rizika krádeží a především na způsob, jak takovému nepříjemnému zážitku mohou předejít. Zároveň upozorňují motorizované návštěvníky obchodů, aby si před nakupováním řádně zabezpečili automobil, který ponechají bez dozoru na parkovišti a ve vozidle nenechávali viditelně žádné cennosti. Oslovení nakupující obdrží nejrůznější preventivní materiály a také žeton do nákupního vozíku, opatřený logy partnerů akce Města Litoměřice a Policie ČR. Projekt touto akcí nekončí a bude opakovaně probíhat v průběhu celého roku.