Bezdomovec obtěžoval v lékárně

Dne 25.10.2014 v ranních hodinách  telefonicky požádala o pomoc  obsluha  lékárny s tím, že je u nich v  provozovně bezdomovec,  který žebrá o peníze a začíná býti dosti nepříjemný. Zastižený, opilý  muž strážníkům tvrdil, že je mu zima a  nemá kam jít. Strážníci mu vysvětili, že nemůže takto obtěžovat a narušovat veřejný pořádek. Dále mu bylo doporučeno, aby se obrátil na sociální pracovníky MěÚ Litoměřice, nebo na pracovníky Farní charity Litoměřice azylového domu Naděje. Následně byl z provozovny vykázán. Ke zranění osob, ani škodám na majetku nedošlo.