Upadnutí důchodkyně

Dnešního dne v 00:50 hodin přijala Městská policie Litoměřice na tísňové lince 156 oznámení staré důchodkyně z DPS  (Dům s pečovatelskou službou) v ulici Švermova, která uvedla, že v bytě upadla a nemůže vstát. Strážníci, kteří byli okamžitě vysláni na místo se nemohli dostat do bytu poškozené přes zavřené dveře, ale posléze za pomoci dalších ubytovaných důchodců se podařilo dveře bytu otevřít a ležící důchodkyni zvednout ze země. Jelikož u ženy nedošlo ke zranění, nebylo potřeba lékařského ošetření. Následně byla vyrozuměna odpovědná pečovatelka pro případnou kontrolu uvedené důchodkyně.