Beseda v MŠ Paletka

Dne 7. 4. 2016, proběhla beseda v MŠ Paletka. Beseda byla zaměřena především na problematiku chování dětí k neznámým lidem, jak správně přecházet silnici, co mají dělat, když se ztratí, na co si mají dávat pozor, když jsou doma (čistící prostředky, léky, žehlička, nože, horká kamna, mokrá podlaha, el. zásuvka aj.), dále se děti seznámily s donucovacími prostředky městské policie – obušek, pouta i střelná zbraň.
Beseda byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla prováděna formou dotazování na obrázky z projekce. V Praktické části se testoval účinek aplikované teorie. Dětem byly při pobytu na zahrádce nabízeny (strážníkem v civilním oblečení ) sladkosti, drobné hračky a poté se dokumentovalo jejich počínání. Novinkou byla nástraha injekční stříkačky (nová bez jehly), na kterou děti nesměly sahat a musely vše okamžitě nahlásit.
Celá bezpečnostně-preventivní akce byla hodnocena velice kladně, byl zaznamenán účinek ponaučení, především u starších dětí, které se již nenechají zlákat a situaci řeší předem daným způsobem. Mladším dětem beseda spojená s praxí přinesla řadu ponaučení a kladné momenty přispěli k vytvoření pozitivních vztahů mezi dětmi a strážníky. MP děkuje za krásný obrázek od jedné malé slečny :-)

Napsat komentář