Beseda na SŠ Pohoda

Ve dnech 17.3.2016 a 22.3.2016 byla po vzájemné domluvě s metodikem prevence PhDr. Olgou Rousovou a preventistou Městské policie Litoměřice uskutečněna beseda na SŠ Pohoda Litoměřice.
Beseda byla prováděna formou prezentace s dotazováním a zúčastnilo se jí cca 100 žáků druhých a třetích ročníků.
Studenti se dověděli
kdy a jak vznikla Městská policie Litoměřice, seznámili se s její technickou vybaveností, s úkoly a pravomocemi strážníků, s donucovacími prostředky, s parkovacím a kamerovým systémem, s nejčastěji řešenými přestupky, s vyhláškami a nařízeními města Litoměřice a dalšími důležitými věcmi, o kterých je dobré v rámci primární prevence vědět.
Při přednášce panovala zájmová a pohodová atmosféra, která se příznivě zapíše do budoucího života studentů a přispěje k vytvoření pozitivních vztahů mezi mladistvými a strážníky.

 

Napsat komentář