Veslařské závody – asistence na Labi

Na přelomu měsíců srpna a září se v prostoru Veslařského klubu Slavoje Litoměřice na Střeleckém ostrově, uskutečnily veslařské závody s mezinárodní účastí „61. ročník Litoměřické regaty“. Závody probíhaly na řece Labi a to po dva dny.

Městská Policie Litoměřice asistovala po celou dobu závodů na řece Labi, kdy svou činností přispívala k nerušenému průběhu závodů např. tím, že usměrňovala provoz soukromých plavidel při průjezdu úsekem závodu i větších výletních lodí, dále instruovala rybáře v daném úseku aby nedošlo ke kolizím mezi závodníky a rybářským vybavením a rovněž preventivně kontrolovala břeh řeky, kde je zákaz vjezdu vozidel a případné prohřešky rybářů řešila na místě.

Zároveň s tímto Městská Policie Litoměřice dohlížela i na případnou kolizi závodníků, aby mohla okamžitě poskytnou patřičnou pomoc, jelikož účastníky závodu byly i děti.

img_491

* ilustrativní foto