Veřejný pořádek

Na základě telefonického oznámení byla hlídka strážníků vyslána do ulice Jezuitská, kde dle oznámení údajně docházelo k narušování občanského soužití ze strany skupiny mladíků. Hlídka na místě provedla kontrolu čtyř osob. Nebylo zjištěno protiprávní jednání.