Uhynulá volavka na Střeleckém ostrově

Dnes v odpoledních hodinách strážníci  prověřovali telefonické oznámení o uhynulé volavce na Střeleckém ostrově. Hlídka strážníků nalezla uhynulou volavku v náhonu ke mlýnu.
V těchto mrazivých dnech, kdy ptactvo těžko shání potravu se stává, že někteří ptáci uhynou. Pokud občané naleznou mrtvého ptáka nemusejí se hned obávat ptačí chřipky. Nejlépe udělají pokud takovýto úhyn  telefonicky oznámí na tísňovou linku 156 Městské policie. Operační středisko MP  tuto informaci  předá odborné firmě, která se o úhyn postará. Jako například o uhynulého holuba v ulici Mostecká. Jelikož se na Střeleckém ostrově jednalo o zástupce vodního ptactva, byla tato informace preventivně předána Krajské veterinární správě.