Tisková zpráva PK a KŠ Města Litoměřice, 5.6.2013@18:10 hodin – Kulminace Labe

Labe již několik hodin v Litoměřicích nestoupá

Hladina řeky Labe v Litoměřicích dosáhla dnes ve 12.30 hodin devíti metrů. Oproti ránu (6.30 hodin)  se tak zvýšila „jen“ o 10 centimetrů.  „Od půl jedné neklesá, ani nestoupá,“ informoval dnes v 17 hodin členy litoměřického krizového štábu jeho tajemník Miroslav Letafka s tím, že jde o údaje průběžně aktualizované Povodím Labe. Do doby, než hladina poklesne, však nelze s jistotou říci, že Labe kulminovalo.
V současné době běží intenzivní přípravy na fázi související s bezprostředním odstraňováním následků povodní. Labe by se do svého koryta mělo vrátit do pěti dnů.  ADRA zřídí pro postiženou  oblast přímo v Litoměřicích humanitární sklad. Vedení radnice požádala o poskytnutí vhodných prostor. „Vyčleníme objekt v kasárnách Dukelských hrdinů,“ přislíbil místostarosta Karel Krejza. „Ústecký kraj je připraven uhradit  svoz povodňového odpadu. Operativně vyčlenil pro tyto účely 20 milionů korun,“ informoval členy krizového štábu krajský radní a místostarosta Litoměřic Jan Szántó.

Na Litoměřicko míří i armáda. Pro oblast Litoměřicka a Roudnicka bude k dispozici 200 vojáků. Zajistit ubytování a stravu musejí starostové obcí, kteří zároveň mají do zítřejší 14. hodiny nahlásit krizovému štábu počty lidí, jejichž pomoc by potřebovali. Zároveň mohou využít služeb veřejně prospěšně pracujících. Jak před malou chvílí uvedl ředitel litoměřického úřadu práce Ivan Vilím, jejich přijetí bude na rozdíl od minulosti probíhat ve zjednodušeném režimu. Rekrutovat se však mají z řad uchazečů o zaměstnání. Bližší informace poskytnou zaměstnanci úřadu práce. Právě jim by měli starostové hlásit jména osob vhodných na VPP. Finance dle slov ředitele Vilíma budou i na zřízení společensky účelných pracovních míst pro firmy  postižené  povodní.

Na zvýšený nápor žádostí o služby statiků se připravuje litoměřický stavební úřad. V současné době již máme přislíbené služby šesti statiků,“ informoval jeho vedoucí Jan Nejtek.
Do mateřské školy v budově Českého červeného kříže v Litoměřicích bude umístěno první dítě z Českých Kopist. Službu rodinám, které se připravují na odklízení následků povodní, nabízejí i další litoměřické mateřinky.

________________________________________________________________________

Tiskovou zprávu vydala 5. června 2013 v 18.00 hodin

Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice