Padlý strom

Na tísňovou linku bylo oznámeno občany padnutí stromu v ulici Na Kocandě. Na místo byla vyslána hlídka MP Litoměřice k prověření situace. Byl zjištěn padlý strom, který se opíral o strom vedlejší, kdy hrozilo jeho padnutí na komunikaci a ohrožení BESIP. Na místo byl povolán výjezd HZS, který provedl pokácení stromu.