Řidiči „POZOR“ v pondělí 1. dubna začíná blokové čištění komunikací

Od pondělí 1. dubna 2019 bude v Litoměřicích zahájeno pravidelné blokové čištění komunikací v majetku města. Čištění komunikací provádějí Technické služby města Litoměřice (TSM) a v současné době je již osazeno přenosné dopravní značení na první letošní termín čištění, kterým je 1. duben 2019. Blokové čištění bude zahájeno úklidem bloku č. 2 Kocanda. Upozorňujeme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost přenosnému dopravnímu značení a předešli tak odtažení svého zaparkovaného vozidla v souladu s ustanovením §§ 19a,19b Zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a s tím spojeným nákladům. Všechny informace o termínech čištění, blocích ulic a mapu ulic naleznete na webových stránkách Městské policie Litoměřice, policie.litomerice.cz v menu Rádce a na stránkách www.litomerice.czV případě, že své vozidlo nenaleznete zaparkované na svém místě, můžete si na stránkách městské policie on-line ověřit, zda vám bylo vozidlo odtaženo TSM Litoměřice (Banner „Odtažená vozidla“) po zadání RZ/SPZ do webového formuláře.