Problém navigace

2015-09-08 12.11.57

Městská policie zasahovala v ulici Jezuitská, kam se podařilo zajet bulharskému řidiči podle navigace. V této ulici zůstal stát a dále již nemohl projet. Městská policie usměrnila provoz tak, aby mohl přes ulici Dlouhá opustit centrum města.