Prevence při akcích k uctění 30. výročí sametové revoluce

Dne 17. 11. 2019 v dopoledních hodinách prováděla Městská Policie Litoměřice v Litoměřicích preventivní dohled při akcích k uctění 30. výročí sametové revoluce v Litoměřicích. Jednalo se o bohoslužbu v kostele Všech svatých jako poděkování za 30 let svobody a následně slavnostní odhalení díla ve tvaru trikolory na budově České spořitelny  Litoměřice na Mírovém náměstí, pocházející z dílny litoměřické akademické sochařky Alžběty Kumstátové.
Zde se Městská Policie Litoměřice zaměřila na bezproblémový průběh této akce bez jakéhokoliv narušování a dále z bezpečnostního hlediska zajišťovala průjezd vozidel a přechod účastníků přes komunikaci na Mírovém nám, kteří se zde sešli v početnějším množství a hrozilo zde nebezpečí kolize a následného zranění.
Během všech akcí, včetně uctění památky u sochy V. Havla v Parku Václava Havla v Litoměřicích,  nedošlo k žádnému narušení ani jiné bezpečnostní události.