Předvedení osob

Hlídka MP Litoměřice byla vyslána do ulice Neumannova, kde dva muži v prostoru kontejnerů na odpadky narušovali hlukem noční klid a znečišťovali veřejné prostranství. Muži nemohli ani po nezbytné poskytnuté součinnosti hodnověrně prokázat svou totožnost a proto byli předvedeni na služebnu PČR k prokázání totožnosti. Po provedení všech úkonů byli propuštěni. Ke zranění ani škodě na majetku nedošlo.