Poškozené vozidlo – Poděkování MP

Dobrý den,

ráda bych touto cestou vyslovila nesmírné poděkování městskému strážníkovi Robertu Čelkovi za pomoc při odhalení viníka, který mi dne 4. 6. 2014 způsobil škodu na vozidle VW Golf v celkové hodnotě dle servisu cca 20 tis. Kč. Pan Čelko mne telefonicky zkontaktoval a nabídl mi pomoc v případě problémů s dokazováním. Bez jeho zásahu by náklady na opravy byly hrazeny z mé strany, jelikož auto nemám havarijně pojištěné.
Bohužel jsem zdrcená z toho, že viníkem je můj kolega z práce, který z místa činu ujel a danou událost mi nesdělil. Další smutná věc je ta, že si v čase incidentu jel bez svolení nadřízeného vyřizovat své soukromé aktivity.

Prosím o udělení pochvaly panu Robertu Čelkovi za příkladné plnění pracovních povinností nad rámec.

Ing. Ivana Filousová
zástupce ředitele
vedoucí ekonomicko-provozního úseku

Oblastní muzeum v Litoměřicích
příspěvková organizace
Dlouhá 173
412 01 Litoměřice