Lékařské ošetření

Na základě žádosti výpravčího Dolního nádraží ČD byla hlídka MP Litoměřice vyslána na nástupiště nádraží, kde se nalézal muž v zanedbaném stavu se zdravotními obtížemi. Na místo byla přivolána posádka RZP, která si muže převzala.