Kyberkriminalita – Chraň sebe a svůj majetek

Na základě projektu „Chraň sebe a svůj majetek“ spolupracuje Městská Policie Litoměřice s Policií ČR, která realizuje ve spolupráci s příslušnými městy a městskou policií preventivní akce zaměřené právě na starší občany. Daný preventivní projekt je zaměřen na ochranu seniorů a osob s handicapem a tematicky se mění podle aktuálního nápadu trestné činnosti páchané na seniorech. V posledních letech se velmi často senioři stávají cílem podvodů, ve kterých jde o nabízení zjevně nevýhodných produktů nebo služeb, případně přímo lživých tvrzení o nutnosti půjčky peněz pro člověka v nouzi. Měně častým, ale velmi nebezpečným jevem je také fyzické nebo psychické násilí páchané na seniorech. Může jít jak o krádeže či loupeže v bytech starších osob, tak o systematické a dlouhodobé týrání ze strany příbuzných či známých.
V letošním roce je proto také více zaměřen na kriminalitu v kybernetickém prostoru. Městská Policie Litoměřice ve spolupráci s Policií ČR se snaží i v průběhu celého roku s obdobným programem navštěvovat poměrnou část domovů důchodců a seniorských klubů na Litoměřicku.

Kriminalita páchaná v kyberprostoru a pomocí internetu v posledních letech roste a část se zaměřuje také na seniory.

V uplynulých dnech proběhla beseda se zaměřením na kyberkriminalitu v litoměřickém Domově seniorů U Trati. Několik desítek seniorů se dozvědělo, jak předcházet rizikovým situacím a jak se aktivně bránit podvodníkům. Seniorům byly vysvětleny typy trestných činů, ale hlavně základní zásady bezpečného chování na internetu a používání mobilních telefonů. Někteří účastníci besedy se podělili o své zkušenosti s podvodným jednáním a zmiňované téma otevřelo živou diskuzi. Cílem je zlepšit informovanost ohrožené skupiny, ale i navázat kontakty se seniory, kteří nejsou nebo nechtějí být nikde organizovaní. Kromě důležitých informací si všichni účastníci odnesli také preventivní letáčky a drobnou pozornost, kterou pro ně připravila Policie ČR ve spolupráci s Městskou Policií Litoměřice a městem Litoměřice.