Kontrola Jiráskových sadů

2015-09-08 13.45.56

Městská policie provádí častou kontrolu Jiráskových sadů, která je zaměřena na dodržování  Vyhlášky č. 5/2013 – o zákazu požívání alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích. Dále pak kontrolu čistoty na dětských hřištích ve městě. Dnes byla provedena kontrola parku s důrazem na chování mladistvých,kouření na lavičkách a odhazování odpadků mimo koše na odpad.