Injekční stříkačky

Použité injekční stříkačky s jehlami opětovně odstraňovali strážníci do sběrné nádoby u domu v ulici Revoluční. Strážníci se na tuto lokalitu zaměří zvýšenou hlídkovou činností.