Informace pro občany města Litoměřice zasažené povodní

o víkendu 8. 6. a 9. 6. bude základní informace pro občany města Litoměřice zasažené povodní poskytovat Informační centrum na Mírovém náměstí včetně případného vydávání potvrzení o zaplavení, povolenky vstupu do zaplavených oblastí vystavuje Městská policie Litoměřice, Zahradnická 3, noční režim je zajištěn na lince 156.