TISKOVÁ ZPRÁVA KRIZOVÉHO CENTRA ADRA V LITOMĚŘICÍCH

TISKOVÁ ZPRÁVA KRIZOVÉHO CENTRA ADRA V LITOMĚŘICÍCH
Máchova 16, Litoměřice

 ADRA Litoměřice se v pondělí 3. 6. 2013 připojila ke Krizovému Štábu města Litoměřice. Aktivně se připravujeme na pomoc oblastem zasaženými povodněmi dle rozdělení oblastí, navazujících na historickou zkušenost z dobrovolnické činnosti při odstraňování škod při povodni roku 2002 – Křešice, Třeboutice, Nučnice, Polepy, Okna. Koordinační tým aktuálně zařizuje zázemí pro několik desítek ADRA dobrovolníků ve spolupráci s městem Litoměřice, které poskytlo skrze ředitele 6. ZŠ “U stadionu” p. Sluku tělocvičnu k ubytování.  Dobrovolníci začnou přijíždět dle stavu opadání vody tak, aby odklízecí a čistící práce mohli započít ihned.
Sklad s humanitární pomocí se podařilo zřídit v bývalém železničním tunelu v ulici Mezibraní, který Adře poskytla zdarma firma Voda-kamarád s.r.o.. Sklad s potřebným materiálem bude zavezen pražskou ADRA centrálou během víkendu a bude sloužit výhradně pro práci dobrovolníků. Distribuce materiálu bude probíhat ve spolupráci s postiženými obcemi. Sklad nebude přístupný veřejnosti, ale pouze koordinátorům ADRA dle požadavků obcí. Tímto rozhodnutím se snažíme zajistit bezpečnost manipulace s materiálem, aby pomoc nebyla zneužita. Proto se nepřipojujeme k veřejné materiální sbírce a výdeji soukromým osobám. Zároveň prosíme všechny případné dárce či zájemce o dobrovolnou pomoc, aby se obraceli na infocentrum Praha:

telefon: 739 105 080 (9:00 – 18:00) nebo e-mail: povodne@adra.cz

Velmi si vážíme podpory a spolupráce s městem Litoměřice, firmou Voda-kamarád s.r.o. a ostatními nevládními neziskovými organizacemi. V případě potřeby najdete koordinační tým ADRA v Litoměřicích ulice Máchova 16 – naproti Vikárce. Vstup do budovy je viditelně označena logem ADRA…

Kontakt na hlavního koordinátora ADRA: 732 480 876

Kontakt na odborného asistenta hl. koordinátora ADRA: 775 384 591 – p. Jan Matoušek

Kontakt na koordinátora ADRA: 732 480 876 – p. Dymáček

ADRA team

Krizové centrum Máchova 16, Litoměřice