Cyklopeloton

Ve čtvrtek 5. 9. 2013 odstartovala akce pod názvem „cyklopeloton“. Této akce se zúčastnilo 130 žáků ze všech základních škol v Litoměřicích. Startovalo se v 9 hodin od radnice města a celkový počet cyklistů, kteří projížděli městem za plného provozu bylo 145. Byla to nelehká situace pro Městskou policii, která dohlížela na bezpečnost cyklistů. Do akce bylo zapojeno 7 strážníků MP Litoměřice, kteří se průběžně přemisťovali a zajišťovali kruhové objezdy a křižovatky po předem vyznačené trase. Peloton objel postupně všechny školy a upozornil na začínající dopravní kampaň. Žáci jednotlivých škol vítali a zdravili peloton před svými školami. Kromě jedné píchlé duše a drobného úrazu koordinátorky akce peloton bezpečně dojel na Střelecký ostrov, kde se konal štafetový závod škol. Vítězem se stalo družstvo ZŠ Na Valech, ale ocenění se dostalo všem zúčastněným.