Beseda v Domově U Trati

V úterý 12. února 2019 se uskutečnila preventivní beseda s názvem „Chraň sebe a svůj majetek“, která byla tentokrát zaměřena na mezilidské vztahy a byla určena starším občanům žijícím v zařízení Domov U Trati Litoměřice. Hlavním tématem besedy byla osobní bezpečnost. Senioři se dozvěděli jak se chovat, aby se krizovým situacím vyhnuli s doporučením, jak se mají zachovat popř. jaké využít bezpečnostní ochranné prvky, když už by se do tísně dostali.
Další část besedy byla zaměřena na různé druhy podvodného jednání současné praktiky nepoctivců.  Po závěrečné diskusi obdrželi všichni účastníci informační letáčky, preventivní předměty a stolní kalendáře pro seniory s preventivní tematikou, které věnovalo město Litoměřice.