Částečná uzavírka ulice Mostecká

Od 20.10.2015 do 22.10.2015 bude uzavřena část ulice Mostecká v Litoměřicích. V úseku od Kostelního náměstí po odbočku do ulice Wintrova bude probíhat oprava propadu kanalizace. Objízdná trasa povede ulicí Jezuitská. Pokud budou práce zdárně probíhat je předpoklad, že bude trvat pouze jeden den.