Bílá stráň

Dne 30.4.2014 ve večerních hodinách strážníci monitorovali lokalitu CHKO Bílá stráň, kde se zejména mládež po letitých zkušenostech MP Litoměřice snažila oslavovat Filipojakubskou noc (slavit příchod jara) a to tím, že rozdělávala ohně (i více ohňů), zůstával po nich nepořádek a v neposlední řadě se  na místo  dopravovala i auty. Zákon č. 114/1992Sb. o ochraně  přírody a krajiny však tuto činnost v CHKO zakazuje §26 odst.

(1) Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno a) zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, b) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,c) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu.
DSCF8371 DSCF8370

DSCF6007DSCF6002