Stav hladiny Labe v Litoměřicích 28.6.2013@18:00 hodin 374 cm

Hladina řeky Labe klesla pod I. stupeň povodňové aktivity a řeka je zcela ve svém korytu. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo v důsledku povodně k poškození a následné poruše limnigrafu (měřiče výšky hladiny řeky) zabezpečovala v průběhu kulminace toku a následně při klesání hladiny zjišťování a informace o výši hladiny Labe Městská policie Litoměřice. Informace byly aktuálně zveřejňovány na webu Městské policie a předávány na Krizový štáb. Nyní provádí MP sledování hladiny opětovně, jelikož stále nedošlo k opravě limnigrafu. Informace o stavu hladiny jsou aktuálně zveřejňovány na stránkách MP.