44. ročník Závodu míru juniorů (ZMJ 2015) – Dopravní omezení

zmj1
ZMJ 2015
 se bude konat v Terezíně ve dnech 7. až 10. května 2015. Ve čtvrtek 7. května 2015 a v neděli 10. května 2015 projede peloton cyklistických juniorských závodníků Litoměřicemi. V souvislosti s konáním závodů  44. ročníku Závodu míru juniorů 2015 upozorňujeme na částečná dopravní omezení. Dne 7. května start a cíl 1. etapy ZMJ na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Start ve 14:40 hodin, předpokládaný dojezd v 17:30 hodin. Trasa pelotonu po startu na Mírovém náměstí vede ulicemi Dlouhá, kruhový objezd Kocanda, Na Kocandě, Českolipská. Peloton opustí město a jeho příjezd zpět do města je očekáván kolem 17:10 hodin. Trasa pelotonu ve směru od Žitenic ulicemi Žitenická, Daliborova, Topolčianská, U stadionu, Jřího z Poděbrad, Na Kocandě, kruhový objezd Kocanda, Dlouhá, Mírové náměstí (CÍL).

Dne 10. května 2015 start 4.etapy na Náměstí ČSA v Terezíně v 09:00 hodin, cíl 4.etapy na Mírovém náměstí v Litoměřicích, předpokládaný dojezd v 11:20 hodin. Trasa pelotonu po startu etapy ve směru od Terezína po mostě gen.Chábery a dále ulicemi  Žernosecká, Švermova, Mrázova, Vojtěšské námestí, Komenského, Na Valech, kruhový objezd Kocanda, Na Kocandě, Českolipská. Peloton opustí město a jeho návrat je očekáván kolem 11:15 hodin ze směru od Trnovan ulicemi Českolipská, Na Kocandě, kruhový objezd Kocanda, Dlouhá, Mírové náměstí (CÍL).
Informace pro řidiče: Několik minut před pelotonem jede vozidlo PČR označené žlutým praporkem, těsně před pelotonem jede vozidlo PČR označené červeným praporkem, konec pelotonu včetně jeho doprovodu uzavírá vozidlo PČR označené šachovnicovým praporkem. Žádáme občany a řidiče, aby dbali pokynů strážníků MP, policistů ČR a označených pořadatelů, kteří budou provádět řízení a usměrňování silničního provozu k zajištění BESIP. V souvislosti s konáním závodů bude v centru města rozmístěno přechodné dopravní značení.