ZMJ 2018 – Spoluzajišťování dopravy

Městská Policie Litoměřice se ve dnech 3. 5.  a 6. 5.  2018 spolupodílela společně s pořadatelskou službou a jednotkami Policie ČR na zajišťování dopravy ve městě Litoměřice při průjezdu cyklistického závodu „Závod Míru Juniorů 2018“ ( ZMJ 2018 ).
Dne 3. 5. 2018 Městská Policie Litoměřice zajišťovala prostor „Startu“ cyklistického závodu na Mírovém náměstí v Litoměřicích s postavením zázemí a obslužnosti pro cyklisty a jejich technickou podporu a průjezd cyklistického pelotonu Litoměřicemi od jejich startu až do příjezdu do cíle opět na náměstí v Litoměřicích.
Dne 6. 5. 2018 se potom Městská policie Litoměřice spolupodílela na zajištění průjezdnosti cyklistického závodu a jeho peletonu přes Litoměřice s cílem v Terezíně.
Po oba dny se spolupracující složky podílející se na organizaci dopravy snažily o bezproblémový průjezd závodníků a co nejmenší omezení ostatních účastníků silničního provozu, respektive jejich zdržení a omezení v provozu.

Městská Policie Litoměřice tímto děkuje všem dotčeným za trpělivost, ohleduplnost a shovívavost vůči cyklistům při zajišťování jejich závodu.