Zaparkovat kam se dá

I tímto způsobem řeší parkovací problém někteří řidiči u Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Litoměřice. U nemocnice již počet parkovacích míst nestačí dopravnímu nárůstu a poté co bylo nutno omezit stání vozidle podél komunikace na příjezdu k nemocnici a to z důvodu dopravní obslužnosti, kdy po komunikaci vede linka MHD a řidiči autobusů nemohli po komunikaci projet, tak se plánuje navýšení parkovacích míst jinou organizací parkování a to podél plotu staré nemocnice.
Nicméně někteří řidiči vozidel si zjevně nedělají hlavu s místem pro zaparkování vozidla a potom můžeme být svědky i takového bezohledného parkování na travnaté ploše mezi stromky. Toto jednání je opravdu již za hranou a tímto záborem veřejného prostranství se řidiči dopouští přestupkového jednání v jehož důsledku dle nové právní úpravy hrozí v tomto případě až 50.000,- Kč pokuta. Nejedná se totiž o dopravní přestupek.