Napadení psa jiným psem

Dne 16. 2. 2022 v odpoledních hodinách bylo na služebnu Městské policie Litoměřice oznámeno, že v ulici Zelenkova došlo k napadení psa jiným psem. Strážníci na místě zjistili totožnost osob, dle Zákona č. 553/1991 Sb. § 12, písmena a). Dále  strážníci od osob požadovali k události potřebná vysvětlení dle Zákona č. 553/1991 Sb. § 11 písmena a). Strážníci  tak na místě zjistili, že  oznamovatele a jeho psa napadl jiný pes, který se v ulici pohyboval bez majitele. Dále bylo strážníkům uvedeno, že při této roztržce byl poraněn i oznamovatel, který se je snažil od sebe odtrhnout. Operační městské policie zraněnému muži doporučil, aby si došel na chirurgickou ambulanci na ošetření. Strážníci  budou provádět šetření ke zjištění majitele útočícího psa. Majitel musí být informován, že  do 24. hodin musí zajistit první veterinární vyšetření jeho psa a následně druhé, do pěti dnů, z důvodu vyloučení nákazy vzteklinou. Strážníci volně pobíhajícího psa odchytli a následně převezli do psího útulku. Majitelé zvířat, kterým se zatoulalo nebo uprchlo jejich zvíře a způsobilo škodu za vzniklou škodu odpovídají. Dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. dle § 2933 způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. Majitel psa je  podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití dle Zákona č. 251/2016 Sb. § 7 písmena b). Strážníci budou toto podezření ze spáchání přestupku oznamovat příslušnému správnímu orgánu.